De bästa tipsen för rengöring av graffiti på olika ytor – Få bort sprayfärg lätt

Generellt kan metoder som används för rengöring av graffiti vara olika för olika ytor. Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon, huden bör täckas ordentligt när du tar bort graffiti med kemikalier och lösningar.

Här är några tips för att rengöra graffiti från olika typer av ytor

När det är möjligt, försök att använda giftfria material och använd försiktiga procedurer för att säkerställa att ytan förblir oskadad.

Gå alltid igenom etiketterna på baksidan av rengöringsprodukterna och försök att tillämpa de rekommendationer som är skrivna på baksidan.

Testa normalt på ett litet område på ytan som inte är lätt synlig innan du påbörjar rengöring av graffitin för hela ytan.

Om du bara har lite kunskap om borttagning av sprayfärger så är det stor chans att du helt enkelt kan förstöra hela ytan där avlägsnande har gjorts. Men om du anställer professionella städare kan de utföra en graffitirengöring utan att lämna några spår kvar på ytan.

Rengöring av graffiti på målade ytor

Det är en ganska billig lösning att måla över ytor där graffiti har gjorts. Särskilt på ytor som har målats tidigare. Graffitikonstnärer föredrar ljusa ytor. Så medan du målar om hela ytan är det bättre om du väljer mörkare nyanser eftersom det kan locka mindre uppmärksamhet hos graffitimålare.

Om du inte vill ha mörkare färger målar du hela ytan och inte bara det område där avlägsnandet har gjorts. Om du går enbart efter det utsatta området och bara målar de områden där avlägsnandet gjordes kan samma område bli benäget för framtida vandalism. Detta eftersom graffitimålare har en tendens att ta vid där de slutade.

Rengöring av graffitin på omålade ytor

När det finns en lättare graffiti på en omålad yta bör du omedelbart vidta åtgärder för att ta bort den så fort som möjligt. Om det blir försummat kan graffiti tränga djupt in i ytan och det blir mycket envist att ta bort. Kom ihåg att nybyggda byggnadsväggar är det främsta målet för graffitimålare. Använd en borste och ett lösningsmedel för att gnugga ytan och sedan kan du tvätta upp hela området där skadegörelsen har ägt rum.

Rengöring av graffiti från glasytor

Ett av de bästa sätten att bli av med graffiti från glasytor är att använda ett rakblad. Men bör endast göras av en expert och professionell person. Förtunningsmedel kan också användas men överlag rekommenderas det dock att du anställer personer som arbetar med rengöring och har expertis när det kommer till graffitimålning och rengöring av detta.

Hör med de bästa städföretagen i Malmö om de kan hjälpa dig att få bort graffiti.